Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 10/2019 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

44,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Dzieje kolekcji Neumannów
Meteoryt Pułtusk w wybranych zagranicznych kolekcjach
Próby klasyfikowania chondrytów zwyczajnych przez zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej
Badania mössbauerowskie 3 chondrytów zwyczajnych typu L (Beni M’hira, Hyattville, Saratov) – wyznaczanie niepewności powierzchni spektralnych
Badania mössbauerowskie trzech chondrytów zwyczajnych typu H i trzech chondrytów zwyczajnych typu LL – wyznaczanie niepewności powierzchni spektralnych
Osłabianie promieniowania gamma w chondrytach zwyczajnych
Nowy niezbrekcjonowany meteoryt enstatytowy z Algierii
Meteoryt Morasko – nowe badania mineralogiczne
Skały impaktowe struktury Puczeż-Katunki, platforma wschodnio-europejska, Rosja
Meteoryt Wyszków
Meteoryt Pułtusk. 150 lat eksploracji
Planimetrowanie ziaren FeNi jako metoda ustalenia stopnia wietrzenia W0–W4 chondrytów zwyczajnych
Nowy chondryt zwyczajny L6, S1, W1: Northwest Africa 11779
Średni ciężar atomowy i gęstość ziaren chondrytu Jezersko (H4)
15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019
Dalsze badanie struktur w okolicach Wyszkowa – wyniki prac terenowych
Nowe polskie znalezisko, Częstochowa
Spadki meteorytów w 2018 roku. Okoliczności i obserwacje

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2017-1 Kategoria:
PLN Złoty polski