Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 11/2020 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

44,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Z efektem Mössbauera na Marsie
Leoncin – nowy polski chondryt LL4-6
Remarks on a specimen of the ‘Gardnos breccia’, Norway
Zarys historii polskiej meteorytyki w XIX i XX w.
Nowy chondryt zwyczajny H5, S2, W1: Northwest Africa 11778
Średni ciężar cząsteczkowy chondrytu Jezersko (H4). Promień i objętość atomu i cząsteczki chondrytu
Wykorzystanie danych Numerycznego Modelu Terenu do poszukiwania i wstępnej identyfikacji struktur impaktowych
Metoda 4M – nowe zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej w klasyfikacji zrównoważonych chondrytów zwyczajnych
Spadki meteorytów w 2019 roku. Okoliczności i obserwacje
„Pożegnanie kraterów Morasko” – polemika!

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2020 Kategoria:
PLN Złoty polski