Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 12/2021 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

49,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Henryk Kratter i jego prace z meteorytyki
Meteoryt Campo del Cielo – podstawowe badania mineralogiczne wybranego okazu
Mössbauerowskie badania meteorytu Kuźnica
Nowe znalezisko meteorytu w południowej części województwa łódzkiego
Notes on some impact rocks from the Janisjarvi structure, Karelia, Russia
Zabytkowe artefakty wykonane z meteorytów i tektytów
Nowe znaleziska mołdawitów w Polsce
Datowanie metamorfizmu z początku Układu Słonecznego: wiek U-Pb apatytu z meteorytu Leoncin (chondryt zwyczajny LL5-6 o charakterze brekcji monomiktycznej)
Pierwszy tektyt z Wysp Andamańskich (Wyspa Havelock)
Raport PFN z poszukiwań meteorytów w latach 2018–2020
Kratery Morasko – obrona hipotezy ukośnego impaktu w kontekście dostępnej wiedzy i wyników badań
Przegląd najważniejszych prac dotyczących próby ustalenia daty spadku meteorytów oraz wieku kraterów Morasko
Meteoryty żelazne – klasyfikacja w obrazach

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2021 Kategoria:
PLN Złoty polski