Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 13/2022 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

49,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Skład chondrytów węglistych jako wyznacznik zasobności planetoid typu C w surowce metaliczne
Odróżnianie próbek prawdziwych meteorytów od kamiennych próbek meteorytopodobnych – ważna rola spektroskopii mössbauerowskiej
Lessons learned from the examinations of Allende meteorite
NWA 14360 – Nowy meteoryt z Nigru
Tektyty i szkliwo impaktowe w świetle badań i odkryć archeologicznych na świecie
Spadki meteorytów w latach 2020–2021. Okoliczności i obserwacje
Wybrane właściwości regolitu i ich istotny wpływ na realizację misji eksploracyjnych

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2022 Kategoria:
PLN Złoty polski