Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 2/2011 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

39,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły

 

Ernst Florens Friedrich Chladni – ojciec meteorytyki

Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków z terytorium Polski

Wtórne zmiany w obrębie fosforków i węglików w meteorycie Morasko

Meteoryt Tagish Lake – związki organiczne

Kratery meteorytowe na Marsie

Upadek i rozmieszczenie fragmentów meteorytu Pułtusk

Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892–1974)

Wybuchowe kratery meteorytowe

Suevit (impaktyt) w kolekcji meteorytów dr. Jacka Siemiątkowskiego

Skład chondrytów zwyczajnych a potencjalne surowce pasa planetoid

Ameboidalne oliwinowe agregaty w chondrytach zwyczajnych

Badania metalograficzne i mikroanalityczne meteorytu Morasko

Złudne nadzieje

Pożegnanie kraterów Morasko

Badania mikroskopowe ureilitu NWA XXX

Badanie składu pierwiastkowego i mineralnego chondrytu węglistego NWA 4967 za pomocą analitycznej mikroskopii elektronowej

Zastosowanie spektroskopii Ramana do identyfikacji minerałów meteorytu NWA 4967

Projekt wirtualnego, interaktywnego muzeum meteorytów z krakowskiego zbioru ING PAN

Ernst Chladni i początki nowoczesnej akustyki

Mineralogiczne badania osadów wokół meteorytów na terenie rezerwatu „Meteoryt Morasko”

Uniwersytet Wrocławski w czasach Ernsta Friedricha Chladniego

Porównanie wietrzenia meteorytów Pułtusk i Morasko

Węgiel w ureilitach

Klasyfikacja meteorytów z Sahary

Czy we Fromborku jest krater meteorytowy?

Meteoryty a masowe wymierania w historii Ziemi

Aktualny stan badań nad meteorytem Morasko

Reklasyfikacja chondrytu zwyczajnego Sahara 02500

Kolekcjonerstwo meteorytów w Polsce

Reklasyfikacja meteorytu Pułtusk

Klasyfikowanie chondrytów zwyczajnych – kolejność prac, metody badań, sprawy formalne i inne problemy

Meteory a radiokomunikacja z ich wykorzystaniem w służbie amatorskiej

Roztwory wypływające z wietrzejącego meteorytu Morasko

Nowe dane o czasie upadku meteorytu Morasko

Planowanie i organizacja wypraw poszukiwawczych

Metaliczne sferule w osadach kenozoiku – występowanie i problem zanieczyszczeń antropogenicznych

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2011 Kategoria:
PLN Złoty polski