Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 3/2012 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

39,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Stanisław Kramsztyk – popularyzator wiedzy o Ziemi, meteorytach i Wszechświecie
Zapis geochemiczny wymierania K/T świadectwem katastrofy kosmicznej
Wietrzenie meteorytu Muonionalusta
Program działań na rzecz polskiej meteorytyki i „Kosmolityka” Jerzego Pokrzywnickiego
Teorie pochodzenia meteorytów w Polsce w I połowie XIX w.
Jan Sebastian Dembowski – epigon teorii atmosferycznego pochodzenia meteorytów
Pierwiastki syderofilne w meteorytach Morasko
Ciała macierzyste meteorytów żelaznych jako złoża metali
Upadek meteorytu Przełazy w świetle danych geomorfologicznych i geologicznych
Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii UW – aktualne dane katalogowe
Wyniki badań składu pierwiastkowego i mineralnego eukrytu NWA 4039 za pomocą analitycznej mikroskopii elektronowej
Opis okoliczności i miejsca spadku meteorytu we wsi Sołtmany pod Giżyckiem oraz wstępne wyniki badań
Co mówią wyniki badań mikrometeorytów z rezerwatu „Meteoryt Morasko”
Badania chemiczne deszczu meteorytów żelaznych Jankowo Dolne-Morasko-Przełazy
Charakterystyka ałtaitu z meteorytu Morasko metodą spektroskopii Ramana

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2012 Kategoria:
PLN Złoty polski