Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 4/2013 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

39,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Wspomnienie. Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow (1937–2012)
Początki badań impaktów
Impakty Ries-Steinheim. Wzorzec rozrzutu mołdawitów
Problematyczność identyfikacji impaktu na podstawie geologicznych mikrośladów
Pierwsze znalezisko polskich mołdawitów
Wstępne wyniki pomiarów moessbauerowskich meteorytu Shisr 176
Stanisław Bonifacy Jundziłł i meteoryt Brahin
Ignacy Horodecki – jeden z zapomnianych pionierów meteorytyki
Identyfikacja minerałów meteorytu NWA 4505 za pomocą spektroskopii Ramana
Badania meteorytu NWA 4560 za pomocą analitycznej mikroskopii elektronowej
Sprawozdanie z poszukiwań meteorytów w Oslo
Pomiary radionuklidów kosmogenicznych w meteorycie z Oslo i interpretacja wyników
Kamień, który zniszczył wieżę więzienną
Mineralogia wybranych próbek z otoczenia meteorytów w rezerwacie „Meteoryt Morasko”
Minerały akcesoryczne w meteorycie Morasko
Tematyka meteorytowa w wileńskim ośrodku naukowym
Nowe znaleziska w rezerwacie „Meteoryt Morasko”
Meteoryty – inne spojrzenie. Odkształcenia szokowe w meteorytach żelaznych skutkiem odprężenia materii jądra planetek po ich kolizyjnym rozbiciu
Badania składu pierwiastkowego, składu mineralnego i mikrostruktury wybranych eukrytów

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2013 Kategoria:
PLN Złoty polski