Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 6/2015 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

39,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły

O badaniach kosmicznej materii w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu

Sferule z granicy Kreda-Paleogen (Lechówka, Polska) – wstępne dane

Kopalne ordowickie chondryty – przegląd danych

Identyfikacja kraterów uderzeniowych ze względu na rodzaj środowiska

Późno dewońskie impakty

Trynityt – wstępne dane SEM oraz XRD szkliwa nuklearnego z USA

Wietrzenie w meteorycie Nantan (porównanie wybranych wtórnych faz mineralnych z meteorytów Nantan i Morasko)

Pseudotachylit – tektonika i impakt

Impaktyty struktury Popigaj, Syberia

Jan Wolski i stracone „polskie L’Aigle”

Prospekcja powierzchniowa składu pierwiastkowego gleby w rezerwacie „Meteoryt Morasko”

Skład chemiczny i mineralny Szkła Pustyni Libijskiej: badania wstępne z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego (SEM) oraz mikrosondy elektronowej (EMPA)

Średni ciężar atomowy chondrytu Sołtmany, chondrytów L6 i minerałów pozaziemskich

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2015 Kategoria:
PLN Złoty polski