Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 7/2016 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

39,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Ryszard Kryza (1950–2015)
Możliwy wpływ materii pozaziemskiej na bioróżnorodność ordowickich szkarłupni – dane wstępne
Czy w Polsce są autochtoniczne tektyty?
Wpływ fali uderzeniowej na zmiany tektoniczne osadów jurajskich wokół krateru Ries – studium SEM wybranych skamieniałości
Reevesyt i jarosyt – nowe wtórne fazy w meteorycie Morasko
Wietrzenie meteorytów Saint-Aubin i Zegdou w kolekcjach
Impaktyty struktury Kara, Ural Polarny
Ignacy Domeyko i „Martwa Krowa”
Bruno Lang (1916–1998). Przez chemię do meteorytyki
Braci Śniadeckich poglądy na meteoryty
Chondryt Sołtmany
Odkształcenia szokowe w meteorytach żelaznych skutkiem rozprężenia materii jądra małych planet po ich kolizyjnym rozbiciu
Średni ciężar atomowy chondrytów LL5: Siena, Hautes Fagnes i NWA 7915
Pomiary 60Co w obiektach z żelazną matrycą
Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno
Anomalie platynowców w historii Ziemi

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2016 Kategoria:
PLN Złoty polski