Acta Societatis Metheoriticae Polonorum nr 8/2017 – Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

39,99 

Wydawnictwo „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego” – powstało w 2009 r.
Pierwszy „Rocznik” przygotowany przez redakcję w składzie: Łukasz Karwowski, Agnieszka Gurdziel i Janusz W. Kosiński, zapoczątkował regularną publikację materiałów poseminaryjnych i pokonferencyjnych oraz artykułów przygotowanych specjalnie dla tego czasopisma. „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” zawiera materiały oryginalne, takie jak artykuły, opracowania i przyczynki naukowe dotyczące szeroko pojętej meteorytyki, ale również dziedzin z nią związanych. Zawiera też artykuły dotyczące historii meteorytyki, szczególnie polskiej.

Stan: Nowy/nowy magazynowy

Artykuły
Hieronim Hurnik (1919–2016) – Astronom. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego a także członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Międzynarodowej Unii Astronomicznej
Bolesław Buszczyński o związkach meteorów i komet
Polskie mołdawity – podsumowanie dotychczasowej wiedzy
Batymetria jezior meteorytowych w rezerwacie „Meteoryt Morasko”
Badania mössbauerowskie siarczków żelaza w chondrytach zwyczajnych typu LL
Badania meteorytu Odessa przy użyciu nowoczesnych technik inżynierii materiałowej
Meteoryty i kolekcjonerstwo w świetle prawa
Badania mössbauerowskie chondrytów zwyczajnych typu H potwierdzają stopień ich zwietrzenia określony za pomocą skali W
Impaktyty astroblemy Ilińce, Ukraina
Uwagi o zmienności suewitów
Fragmenty kopalnego meteorytu z Lechówki: charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna
Średni ciężar atomowy chondrytu Ensisheim (LL6)
Jeszcze jedna dyskusja na temat daty spadku meteorytu Morasko
Kratery Morasko w świetle wiedzy na temat ukośnych impaktów

2 w magazynie

Product total
Options total
Grand total
SKU: ACTA 2017 Kategoria:
PLN Złoty polski